Zaprzyjaźnione
Biblioteki:
 

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ WŁASNORĘCZNIE WYKONANĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ

Zobacz prace konkursowe.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKIE DZIECI
PRZEWIDZIANO NAGRODY !!!


Regulamin konkursu „Najpiękniejsza kartka Wielkanocna”1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żerków.
2. Konkurs trwa od 11.03.2009r. do 3.04.2009r.
3. Udział w konkursie mogą wziąć dzieci i młodzież do lat 16.
4. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu plastycznego.
5. Temat konkursu: „Najpiękniejsza kartka Wielkanocna”.
6. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A5 (kartka A4 złożona na pół) wybraną przez siebie techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.)

Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, adres zamieszkania oraz numer telefonu.

7. Prace należy dostarczyć do Biblioteki do dnia 3.04.2009 r.
8. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
9. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa zwana dalej Komisją.
10. Komisję powołuje dyrektor Biblioteki.
11. Z pośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze trzy przyznając nagrody ich autorom oraz nagrody pocieszenia.
12. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
13. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie.
14. Nagrody zostaną wręczone w kwietniu br.
15. Wszystkie prace po zakończeniu konkursu zostaną zaprezentowane czytelnikom Biblioteki w formie wystawki i na stronie internetowej biblioteki.
16. Biorąc udział w konkursie Uczestnik zgadza się na opublikowanie swoich danych osobowych na stronie internetowej www.biblioteka.zerkow.pl oraz w bibliotece podczas wystawki prac.

© Biblioteka Żerków 2009 mail biblioteka@zerkow.pl